TŁOCZYWA FENOLOWE

Większość wyrobów z fenoplastów otrzymuje się przez prasowanie lub formowanie wtryskowe tłoczyw. Są to typowe tłoczy Tłoczywo- półprodukt przemysłowy składający się z żywicy sztucznej z napełniaczem lub bez niego, przeznaczony do produkowania przedmiotów użytkowych przez prasowanie formowe łub wytłaczanie. wa termoutwardzalne, które poza podstawowymi składnikami- żywicą i napełniaczem- zawierają środki smarujące, przyspieszacze kondensacji i środki barwiące. Niekiedy stosuje się również tłoczywa nienapełnione (prasownicze żywice fenolowe). Przetwórstwo ich jest jednak trudniejsze z powodu dużego skurczu prasowniczego i małej udamości z karbem.

W grupie tłoczyw termoutwardzalnych tłoczywa fenolowe mają, jak dotychczas, największe znaczenie ze względu na łatwość przetwórstwa i niską cenę, a przede wszystkim z uwagi na dobre właściwości mechaniczne i cieplne wytwarzanych z nich wyrobów. Korzystnymi zaletami wyprasek z tych tłoczyw w stosunku do termoplastów są: wysoka wartość modułu sprężystości, znaczną twardość powierzchni, duża odporność na odkształcenie termiczne (nawet pod znacznym obciążeniem) i trudna palność. Właściwości elektryczne wyprasek fenolowych są w. większości przypadków zadowalające dla potrzeb elektrotechniki, lecz ulegają pogorszeniu w warunkach długotrwałego oddziaływania wilgoci.

Wyroby z tłoczyw fenolowych są całkowicie odporne na działanie rozpuszczalników organicznych i olejów, nawet w podwyższonych temperaturach. Wadą ich jest natomiast niezbyt zadowalająca odporność na działanie wodnych roztworów kwasów i zasad. Wypraski z napełniaczem organicznym, pęczniejącym pod wpływem wody zawartej w chemikaliach nieorganicznych, mają mniejszą odporność na kwasy i zasady niż wypraski napełnione substancją nieorganiczną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>