Tworzywa sztuczne lepsze od innych tworzyw

Tworzywa sztuczne lepsze od właściwości innych typów tworzyw styrenowych. Łączy on w sobie stosunkowo dużą sztywność (moduł sprężystości- patrz tab. 9) z wysoką udarnością (rys. 63), co jest rzadko spotykane wśród tworzyw sztucznych. Wraz z obniżaniem temperatury udamość ABS spada dość wolno, tak że w temperaturach poniżej 0°C, a nawet do- 40°C, przewyższa udarność innych tworzyw styrenowych w temperaturze 20cC. Ponadto udarność kopolimeru ABS nie zależy w zasadzie od kierunku płynięcia tworzywa podczas przetwarzania, jak również od grubości próbki poddawanej badaniu.

Wytrzymałość ABS na rozciąganie i zginanie zależy natomiast w większym stopniu od temperatury niż dla pozostałych typów tworzyw styrenowych (rys. 64, 65). Duży wpływ na właściwości kopolimeru ABS ma również zawartość butadienu. Zwiększenie za-, wartości kauczuku obniża wytrzymałość mechaniczną i temperaturę użytkowania, ale bardzo wyraźnie podwyższa udarność. Duża sztywność ABS umożliwia wykonywanie z tego tworzywa wyrobów cienkościennych bez dodatkowego użebrowania wzmacniającego.

Przy dużej zawartości butadienu odporność cieplna kopolimeru ABS wynosi 75-80°C, natomiast gdy zawartość kauczuku jest mała, wytrzymałość termiczna wzrasta nawet do 100°C, Częściowe usunięcie dużej koncentracji naprężeń w wypraskach przez wygrzewanie w temperaturze 90°C w ciągu czterech godzin powoduje podwyższenie temperatury ugięcia pod obciążeniem o około 10-20°C. Zabieg taki jest dość kłopotliwy, umożliwia jednak otrzymywanie wyrobów o wyższej odporności cieplnej.

Właściwości elektryczne kopolimeru ABS są podobne do właściwości polistyrenów wysokoudarowych. Obecność butadienu w tworzywie powoduje utratę przezroczystości i dlatego też, podob- nie jak polistyren wysokoudarowy, może ono być produkowane tylko w kolorach krytych. Dzięki obecności akrylonitrylu odporność chemiczna ABS jest większa niż polistyrenu niskoudarowego. ' Kopolimer ABS przetwarza się przede wszystkim metodą wtrysku i wytłaczania. Metoda prasowania jest stosowana tylko w wyjątkowych przypadkach. Wytłaczanie tworzywa ABS jest sto. sowane najczęściej do produkcji płyt, które są następnie formowane próżniowo.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>