Wyjątkowe właściwości silikonów

Wyjątkowe właściwości silikonów spowodowały szerokie ich zastosowanie pod różnorodnymi postaciami. Do najważniejszych odmian użytkowych silikonów należy zaliczyć: oleje, pasty i smary, lakiery, kauczuki, żywice, tłoczywa, laminaty, pianki, kleje i emulsje hydrofobowe.

Żywice silikonowe są używane głównie do wytwarzania lakierów, tłoczyw i laminatów, jak również do hydrofobizacji różnych materiałów. Elektroizolacyjne żywice silikonowe stosuje się do impregnacji oprzędu szklanego oraz zalewania i uszczelniania podzespołów elektronicznych i elektrotechnicznych, Z lakierów i emalii silikonowych wytwarza się powłoki termoodporne do temperatury około 400°C oraz pokrycia antykórozyjne i antyadhezyjne. Te ostatnie mogą być stosowane w charakterze warstw przeciwprzyczepnych przy odlewaniu tworzyw sztucznych, na przykład żywic epoksydowych. Elektroizolacyjnych lakierów silikonowych używa się do nasycania i powlekania uzwojeń maszyn i urządzeń elektrycznych klasy H, tj. takich, dla których dopuszczalna temperatura pracy ciągłej wynosi 180°C.

Tłoczywa silikonowe napełnia się głównie ciętym włóknem szklanym lub azbestowym. Mogą one być stosowane do wytwarzania różnych kształtek elektronicznych oraz detali elektroizola- cyjnych używanych do budowy maszyn elektrycznych. Otrzymywane z nich wypraski mają również zastosowanie jako materiał konstrukcyjny do produkcji części maszyn przeznaczonych do pracy w wysokich temperaturach. Poważnym utrudnieniem w szerszym stosowaniu tłoczyw silikonowych oprócz wysokiej ceny jest jeszcze dość trudne przetwórstwo, a zwłaszcza konieczność długiego wygrzewania wyprasek w podwyższonych temperaturach.

Laminaty silikonowe są wytwarzane przede wszystkim na nośnikach z włókna szklanego, jako tzw. laminaty szkło-silikonowe. Krajowe laminaty tego typu stanowią doskonały materiał elektro- izolacyjny klasy H. Spośród wszystkich laminatów szklanych elek- troizolacyjnych charakteryzują się one największą odpornością na działanie płomienia. Właściwość ta umożliwia stosowanie ich w warunkach o zaostrzonych wymaganiach przeciwpożarowych, na przykład w górnictwie, okrętownictwie. Wadą laminatów szklo- -silikonowych jest słaba wytrzymałość mechaniczna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>