Asortymenty tworzyw poliuretanowych

Najważniejszym asortymentem tworzyw poliuretanowych są miękkie, półelastyczne i sztywne pianki, które stanowią obecnie około 90/o całości produkcji poliuretanów i zarazem ponad połowę całkowitej produkcji syntetycznych tworzyw porowatych. Podstawowymi surowcami do otrzymywania porowatych poliuretanów są izocyjaniany, poliole (poliestry lub polietery) oraz woda, jako główny komponent dostarczający gazu (dwutlenku węgla) do spieniahia mieszaniny reakcyjnej, W procesie otrzymywania pianek poliuretanowych bierze również udział wiele substancji pomocniczych regulujących właściwości wytwarzanego wyrobu. Substancjami tymi są:

– katalizatory- regulujące szybkość reakcji spieniania,

– środki powierzchniowoczynne- do regulacji wielkości komórek i ich stabilizacji podczas spieniania,

– porofory- stosowane jako dodatkowe czynniki spienia jące, zwłaszcza przy otrzymywaniu szczególnie lekkich i elastycznych pianek,

– środki zmniejszające palność, napełniacze, środki barwiące.

Składniki podstawowe do otrzymywania pianek poliuretanowych produkują w kraju Zakłady Chemiczne „Zachem” w Bydgoszczy oraz Zakłady „Rokita” w Brzegu Dolnym pod następującymi nazwami handlowymi:

Do najbardziej znanych komponentów wytwarzanych za granicą należą produkty f-my Bayer (RFN) o nazwach handlowych: Desmodur (izocyjaniany) i Desmophen (poliestry i polietery). Zależnie od wzajemnego stosunku i rodzaju komponentów użytych do wytwarzania porowatych poliuretanów otrzymuje się pianki miękkie (elastyczne), półsztywne (półelastyczne) lub twarde (sztywne). Do produkcji pianek elastycznych stosowane są poliole o budowie liniowej lub słabo rozgałęzionej, zaś do pianek sztywnych poliole o budowie silnie rozgałęzionej. Reakcje zachodzące między izocyjanianami i poliestrami lub polieterami przebiegają niezwykle gwałtownie. Dlatego też podstawową trudnością przy wytwarzaniu pianek poliuretanowych jest ścisłe dozowanie poszczególnych składników oraz bardzo szybkie i dokładne ich wymieszanie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>