Napełniacze włókniste i skrawkowe

Napełniacze włókniste i skrawkowe stosuje się w przypadku wytwarzania wyprasek o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Najczęściej stosowane są wówczas skrawki lub szarpanka bawełniana oraz włókno -szklane i azbestowe. Duża chłonność wody przez napełniacze włókniste azbestowe i celulozowe ogranicza zakres ich stosowania do produkcji tłoczyw fenolowych przeznaczonych na wyroby elektroizolacyjne. W tym przypadku stosuje się mączkę mikową lub łupek kwafcytowy, które nie nadają jed- nak wypraskom tak dużej wytrzymałości mechanicznej jak na- pełniacze włókniste.

W zależności od typu tłoczyw fenolowych wprowadza SIĘ do nich 25-50%) napełniaczy. Dla każdego rodzaju tłoczywa istnieje optymalny zakres zawartości napelniacza, przy którym uzyskuje się najlepsze właściwości mechaniczne wyprasek. Nadmierne zwiększenie lub zmniejszenie zawartości napelniacza powoduje najczĘŚciej znaczne pogorszenie tych właściwości.

Dla przyspieszenia procesu utwardzania wprowadza się do tłoczyw fenolowych tzw. przyspieszacze kondensacji. Stosuje się w tym celu tlenki wapnia i magnezu oraz urotropinę, w ilości 0,3-2°/o w stosunku do masy tłoczywa. W przypadku stosowania żywic nowolakowych optymalna zawartość urotropiny wynosi 10-15%>. Jako środków smarujących, używa się następujące substancje: stearynę, oleinę, stearynian cynku i magnezu oraz woski syntetyczne. Wprowadza się je w ilości 1-2% w stosunku do masy tłoczywa. Pigmenty i barwniki do tłoczyw fenolowych (dodawane w ilości do 1%) powinny być odporne na działanie związków chemicznych wchodzących wT skład tłoczywa, jak również na działanie temperatury prasowania. Tłoczywa elektroizolacyjne naturalnych', gdyż dodatek środków barwiących powoduje najczęściej pogorszenie ich właściwości elektrycznych. Ze wzglądu na naturalne żółtobrązowe zabarwienie żywic fenolowych, – pogłębiające się podczas prasowania, kolorystyka wyprasek z omawianych tłoczyw jest ograniczona głównie do barw: brązowej, żółtej, zielonej, czerwonej i czarnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>