POLIAMIDY NAPEŁNIONE

Właściwości poliamidów są często modyfikowane przez dodatek napełniaczy, takich jak cięte włókno szklane, grafit i dwusiarczek molibdenu. Najpowszechniej stosowanym napełniaczem jest cięte włókno szklane długości włókien 3-6 mm. Wprowadza się go do poliamidów w ilości 13-50% (najczęściej 25-35%). Dodatek włókna szklanego polepsza wyraźnie właściwości mechaniczne tworzywa, zwłaszcza w, podwyższonych temperaturach. Powoduje on jednocześnie zmniejszenie wydłużenia przy zerwaniu, które nie przekracza 5%.

Temperatury pracy ciągłej tworzyw napełnionych są takie same jak dla poliamidów zwykłych, natomiast temperatura pracy krótkotrwałej dla poliamidu 6 i 6.8 wzrasta do 170°C. Dodatek włókna szklanego powoduje zmniejszenie wodochłonności i skurczu prasowniczego, lecz zwiększa jednocześnie współczynnik tarcia. Powierzchnie wyrobów wytwarzanych z poliamidów modyfikowanych tym napełniaczem są matowe, a niekiedy nawet porowate. Właściwości chemiczne i. elektryczne nie ulegają zasad- nicznym zmianom w stosunku do poliamidów zwykłych. Najważniejsze właściwości poliamidów napełnionych włóknem szklanym podano w tabeli 12, natomiast na rysunkach: 82 i 83 pokazano przykłady zastosowania tych tworzyw.

Z omawianej grupy tworzyw produkuje się w kraju tylko poliamid 6 napełniony włóknem szklanym. Wytwarzany jest on na bazie Tarnamidu T-27 przez Spółdzielnię Pracy Chemików „Xe- non” w Łodzi pod nazwą handlową Itamid. Obecnie na rynku są dostępne dwie odmiany tego tworzywa: Itamid 25 i Itamid 35, zawierające odpowiednio 25 i 35% ciętego włókna szklanego. Planowane jest również uruchomienie produkcji następnych odmian: Itamidu S (zawierającego 50% włókna szklanego) oraz Itamidu SAM (o właściwościach samogasnących). Poliamidy 6.6 z włóknem szklanym są importowane od tych samych producentów, co poliamidy zwykle. Nazwy handlowe tych tworzyw różnią się jedynie symbolami cyfrowymi i literowymi. Tak na przykład oznaczenie „Ultramid A3WG7″ określa poliamid 6.6 produkcji f-my BASF (RFN), zawierający 35% włókna szklanego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>