Tworzywa poliuretanowe itp.

Piankę w postaci bloku można ciąć na płyty lub kształtki w zależności od dalszego przeznaczenia. Można je z łatwością sklejać ze sobą i z innymi materiałami, jak tekstylia, drewno, metale. Odpady pianki można rozdrabniać na materiał wypełniający (np. do zabawek), jak również sklejać i sprasowywać na płyty do celów tapicerskich i izolacyjnych.

Miękkie pianki poliuretanowe stosuje się w przemyśle meblarskim do wyściełania siedzeń i oparć oraz materaców, do laminowania tekstyliów dla potrzeb przemysłu odzieżowego, do wyrobu miękkich pokryć siedzeniowych w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym oraz w innych środkach transportu, do wytwarzania izolacji termicznej i akustycznej w budownictwie oraz do produkcji opakowań (rys. 155, 156).

W kraju wytwarza się pianki miękkie zarówno w postaci kształtek formowanych metodą periodyczną w formach, jak też w postaci bloków otrzymywanych metodą ciągłą. Są one produkowane przez Zakłady Chemiczne w Bydgoszczy i Zakłady „Po- lopren” w Łodzi, pod następującymi nazwami handlowymi:

– Elastyczna pianka PUR formowana,

– Elastyczna pianka PUR w blokach i płytach.

Półsztywne pianki poliuretanowe charakteryzują się właściwościami tłumienia wstrząsów, wysoką odbojnością, dźwięko- chłonnością, właściwościami termoizolacyjnymi oraz wyższą wytrzymałością na rozciąganie niż pianki miękkie, Z materiałów tych wytwarza się izolacją cieplną i akustyczną ścian, stropu i podłogi, dolne warstwy wyściółek tapicerskich, a przede wszystkim tzw. „bezpieczne elementy formowe” do pojazdów samochodowych, jak np.: wyścielenia desek rozdzielczych, podlokietników, podpórek, przysłon słonecznych (rys. 157).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>