Zakres temperatury stosowania czystego PVC

Zakres temperatury stosowania czystego PVC wynosi od-10 do +80°C. Specjalnie stabilizowany PVC zmiękczony może być stosowany w zakresie temperatury: od-30 do +100°C. Poli- (chlorek winylu) charakteryzuje się małą odpornością na działanie podwyższonych temperatur, a także światła. Już w tempe-

Przewodnictwo cieplne PVC jest bardzo małe nie tylko w stosunku do metali (2770 razy mniejsze niż dla srebra), lecz również w stosunku do innych tworzyw, na przykład 2,5 razy mniejsze niż dla polietylenu niskociśnieniowego. Rozszerzalność liniowa rury PVC długości 1 m przy wzroście temperatury o 1° wynosi 0,08 mm.

Przepuszczalność tlenu przez folią z twardego poli(chlorku winylu) jest piętnastokrotnie, a dwutlenku węgla pięćdziesięciokrotnie mniejsza niż przez folię z polietylenu niskociśnieniowego. Odwrotną sytuację obserwuje się przy przenikaniu pary wodnej przez folię z tych dwu tworzyw- folia PVC przepuszcza ponad dwukrotnie więcej pary wodnej niż folia polietylenowa.

Właściwości mechaniczne twardego polichlorku winylu) w temperaturze pokojowej są dobre. Obserwuje się jednak duży wpływ temperatury na te właściwości. W temperaturze 60°C wytrzymałość na rozciąganie jest prawie o połowę mniejsza niż w temperaturze pokojowej, natomiast w temperaturze- 20°C wytrzymałość ta zwiększa się 1,5 raza, lecz wydłużenie przy zerwaniu jest wówczas prawie równe zeru. Niska wartość wydłużenia przy zerwaniu w temperaturach poniżej 0°C i związana z tym znaczna kruchość polimeru powoduje, że wyroby z PVC. (zwłaszcza rurociągi) nie powinny być narażone na jakiekolwiek naprężenia podczas eksploatacji w obniżonych temperaturach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>