Żywice poliestrowe

Żywice poliestrowe odznaczają się dobrą odpornością na działanie beztlenowych kwasów nieorganicznych, nawet przy dużych stężeniach, jak również rozcieńczonych kwasów utleniających. Są nieodporne na działanie wodnych roztworów zasad, które powo- dują ich rozkład w wyniku hydrolizy. Rozpuszczalniki organiczne, z wyjątkiem benzyny i alkoholi, powodują silne pęcznienie i pękanie żywic poliestrowych. Odporność chemiczna ulega znacznemu pogorszeniu, jeżeli odlewy lub laminaty poliestrowe zostały wykonane niewłaściwie. Szczególnie niekorzystny wpływ wywierają mikropęknięcia i porowatość, jak również niecałkowite utwardzenie. .

Żywice poliestrowe są odporne na długotrwałe działanie zimnej wody, lecz wykazują niezadowalającą odporność na gorącą, a zwłaszcza wrzącą wodę. Polepszenie odporności chemicznej omawianych żywic można osiągnąć przez zastosowanie do ich syntezy kwasu izoftalowego łub tereftalowego oraz odpowiednich glikoli (np, glikolu neopentylowego), jak również przez wprowadzenie do poliestru różnych składników modyfikujących, na przykład antracenu. Wadą żywic poliestrowych jest stosunkowo znaczny skurcz objętościowy wskutek utwardzania (ok. 6-8%), który mona częściowo zmniejszyć przez dodatek napełniacza lub zbrojenie włóknem szklanym.

Krajowe żywice poliestrowe są wytwarzane przez Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” w Sarzynie oraz ZTS „Erg” w Pustkowie, pod nazwą handlową Polimal (z odpowiednim symbolem cyfrowym), przy czym produkcja ich obejmuje następujące serie:

– żywice ogólnego przeznaczenia (Polimale 100, 103, 108, 109 i 109F) stosowane przede wszystkim do wyrobu laminatów, podobnie jak Polimale 140, 141 i 162,

– żywice lakiernicze (lakiery Polimal 110, 111, 114 i 115),

– żywice termo- i chemoodporne (Polimale 132, 136 i 139) do laminatów i odlewów pracujących w temperaturach powyżej 100°C,

– żywice tiksotropowe zwykle (Polimale 140, 142 i 144), 150- żywice elastyczne (Polimale 150, 151, i 154 i 155) do odlewania dużych bloków, zalewania elementów elektrotechnicznych i uelastyczniania twardych żywic Polimal, 160- żywice samogasnące (Polimale 160 i 162) do wyrobu la minatów,

– żywice do tłoczyw (w opracowaniu),

– żywice o specjalnych właściwościach optycznych (prze zroczyste i bezbarwne) do przezroczystych laminatów (Polimal 184) i do odlewów (Polimale 181 i 182).

żywice do uszczelniania na gorąco odlewów porowatych

Właściwości najczęściej stosowanych żywic poliestrowych {utwardzonych) typu Polimal podano w tabeli 23. Za granicą żywice poliestrowe są produkowane między innymi pod następującymi nazwami handlowymi. Yestopal (Hiils, RFN), Leguval (Bayer, RFN), Palatal (BASF, RFN), Gabraster (Montedison, Włochy), Paraplex (Rohm a. Haas, USA), CHS Polyester (Czechosłowacja).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>