Właściwości chemiczne homopolimeru

Właściwości chemiczne homopolimeru są szczególnie korzystne w odniesieniu do agresywnego działania rozpuszczalników organicznych. Kwasy, zasady oraz związki utleniające atakują go natomiast wyraźnie w tym większym stopniu, im bardziej są stężone. Odporność Chemiczna kopolimeru jest lepsza niż poliformal- dehydu. Kopolimer jest odporny zarówno na działanie większości rozpuszczalników organicznych (oprócz związków chlorowcowych), jak i zasad- nawet stężonych. Kwasy i związki utleniające atakują go w większym stopniu wraz ze wzrostem temperatury i stężenia. Woda, nawet gorąca, nie wywołuje zmian w kopolimerze. Tak na przykład po 6 miesiącach moczenia kształtki z Hosta- formu C w wodzie o temperaturze 82°C jej wytrzymałość na rozciąganie zmalała tylko o 1,1%, a wydłużenie przy zerwaniu nie uległo zmianie.

Przetwórstwo tworzyw acetalowych nie stwarza większych trudności technologicznych. Podstawową metodą formowania jest wtrysk. Tworzywa acetalowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane są od wyrobów dobre właściwości mechaniczne w szerokim zakresie temperatury, dokładne odtworzenie kształtów i wymiarów, zapewnienie stałości wymiarów, dobre właściwości ślizgowe oraz niewrażliwość na wilgoć i większość chemikaliów organicznych. Z poliacetali wykonuje się elementy aparatury precyzyjnej i elektrycznej (kółka zębate mechanizmów do liczników i zegarów), części maszyn (koła zębate, łożyska ślizgowe, elementy złączne), korpusy pomp wodnych, armaturę wodociągową, podzespoły elektrotechniczne i elektroniczne (elementy przekaźników i przełączników, części ruchome i łożyska magnetofonów lub adapterów, części maszyn matematycznych) śruby,

W kraju kopolimer acetalowy jest produkowany przez Zakłady Azotowe w Tarnowie pod nazwą handlową Tarnoform. Zalecaną metodą przetwórstwa tego tworzywa jest wtrysk na wtryskarkach ślimakowych.

Za granicą homopolimer produkuje na przykład Firma Du Pont (USA) pod nazwą Delrin oraz firma Asahi (Japonia) pod nazwą Tenac, kopolimer acetalowy jest natomiast znany pod nazwami handlowymi: Ultraform (BASF, RFN), Hostaform C (Hoechst, RFN), Kematal (Celanese, USA).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>