Tłoczywa epoksydowe

Tłoczywa epoksydowe zawierają najczęściej napełniacze włókniste, dzięki którym wypraski uzyskują odpowiednio dużą udar- ność. Są to najczęściej włókna szklane, a rzadziej azbestowe lub syntetyczne. Stosuje się również napełniacze proszkowe, jak mika, mączka porcelanowa i kwarcowa, talk, kreda. Sporządzanie i przetwórstwo tłoczyw z napełniaczami proszkowymi jest łatwiejsze, lecz ich udarność jest mniejsza. Oprócz wymienionych składników tłoczywa epoksydowe mogą zawierać przyspieszacze utwardzania, pigmenty, środki smarujące i rozdzielające (stearynian cynku, woski itp.). Tłoczywa epoksydowe można formować zarówno przez prasowanie tłoczne lub przetłoczne, jak też przez wtrysk.

Mają one zastosowanie przede wszystkim w elektrotechnice do produkcji kształtek o podwyższonych właściwościach elektrycznych i odporności na działanie czynników atmosferycznych oraz do oprasowywanla zminiaturyzowanych elementów i podzespołów elektronicznych. Przykłady zastosowań tłoczyw epoksydowych przedstawiono na rys. 149, 150.

Sproszkowane kompozycje epoksydowe stosuje się do wytwarzania powłok antykorozyjnych, elektroizolacyjnych i dekoracyjnych na przedmiotach metalowych i uzwojeniach aparatów elektrycznych. Kompozycje te zawierają odpowiednią żywicę, utwardzacz i inne dodatki, jak przyspieszacze utwardzania, napełniacze, pigmenty, środki tiksotropowe i polepszające rozlewność. Powłoki można wytwarzać metodą fluidyzacyjną lub przez natrysk płomieniowy bądź elektrostatyczny. Charakteryzują się one dobrą przyczepnością do podłoża, dużą wytrzymałością mechaniczną i cieplną oraz są odporne na działanie wody i chemikaliów. W kraju produkowany jest powłokowy proszek epoksydowy pod nazwą handlową Epifluid (ZTS „Boryszew-Erg” w Sochaczewie). Powłoki z tego proszku nanosi się metodą fluidyzacji lub natrysku płomieniowego.

Specjalną odmianą omawianych materiałów są tzw. farby proszkowe epoksydowe stanowiące mieszaninę: żywicy epoksydowej, pigmentów i środków pomocniczych. Metodą natrysku elektrostatycznego uzyskuje się z farb proszkowych powłoki o grubości 0,05-0,1 mm po utwardzeniu w temperaturze 180°C przez 5-30 minut.

Epoksydowe farby proszkowe stosuje się do pokrywania elementów metalowych mebli, lodówek, sprzętu elektrycznego, rur, grzejników, elementów maszyn budowlanych i innych, a w przemyśle motoryzacyjnym- do zabezpieczania części samochodowych, jak np.: obręcze kół, części podwozia i silnika, drążki skrętne, szkielety siedzeń, sprężyny. W ostatnich latach zastosowano farby proszkowe do malowania karoserii samochodowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>